Bo viền 3 cổng/4 cổng
Mã SP: BO_VIEN
Mã DM : 28
Giá : 15,000 VNĐ
Lượt xem : 2,900
Ngày đăng : 08/05/12 20:53:31
Thông tin chi tiết sản phẩm :

1. BO VIỀN 3 CỔNG THƯỜNG:

Giá: 15.000 VNĐ

2. BO VIỀN 3 CỔNG CÔNG SUẤT (D882/TIP122):

Giá: 20.000/25.000 VNĐ

3. BO VIỀN 4 CỔNG THƯỜNG:

Giá: 25.000 VNĐ

4. BO VIỀN 4 CỔNG CÔNG SUẤT D882:

Giá: 30.000 VNĐ

5. BO VIỀN 4 CỔNG CÔNG SUẤT TIP:

Giá: 35.000 VNĐ

Hình ảnh sản phẩm (2) :
Hình 1 Hình 2