TẤT CẢ TÀI NGUYÊN THUỘC DANH MỤC
DOWNLOAD
Phần mềm HD 2013
4 file(s)Chi tiết
Cài đặt khi sử dụng CPU HD-M/ HD-N/ HD-S3... (matrix). Phiên bản mới HD2013_V4.16 đã cập nhật.
Hướng dẫn sử dụng HD 2010
3 file(s)Chi tiết
Thông tin tham khảo HDSD khi dùng CPU HD-M
Phần mềm LedSign V2 và HDSD
2 file(s)Chi tiết
Bo điều khiển Ledsign V2 và HDSD tham khảo
Sơ đồ phần cứng kết nối Matrix tham khảo
1 file(s)Chi tiết
Sử dụng CPU mẫu: ZX48AS. Các CPU khác: phần cứng cũng kết nối tương tự. Lưu ý: Xếp các modul theo chiều mũi tên hướng lên (ký hiệu mũi tên để đằng sau lưng các tấm Modul)
Phần mềm BX và BX-4T
2 file(s)Chi tiết
1/Tải phần mềm mới Update LedshowTW 2014 tại đây nhé: https://www.mediafire.com/?5bkt8n474o4gick 2/Tải phần mềm mới Update LedshowTW 2013 tại đây nhé: http://www.mediafire.com/?3tea715iki4g7em
Phần mềm Led Center Power C5200/C3200 và PM hỗ trợ đi kèm
0 file(s)Chi tiết
Vui lòng vào trang www.mediafire.com, tải theo link: http://www.mediafire.com/?5of993rghd9hefv
HDSD Bộ cài đặt thời gian Timer 316
1 file(s)Chi tiết
Phần mềm cài đặt dây chuyển USB sang cổng COMP
3 file(s)Chi tiết
Chuẩn HL và PL