Linh kiện công suất, linh kiện khác (Transistor,TIP, IC...)
Mã SP: LK_CONGSUAT
Mã DM : 33
Giá : 220 VNĐ
Lượt xem : 2,837
Ngày đăng : 03/07/12 19:21:31
Thông tin chi tiết sản phẩm :
VUI LÒNG CALL CHECK HÀNG TRƯỚC ĐỐI VỚI LINH PHỤ KIỆN.
- C1815/A1015. Giá: 220 VNĐ
- C2383/ A1013. Giá: 650 VNĐ
- D468. Giá: 700 VNĐ
- D882. Giá: 1400 VNĐ
- B564. Giá: 3.000 VNĐ
- B 562. Giá: 700 VNĐ
- B772. Giá: 1.700 VNĐ
- H1061. Giá: 2.700 VNĐ
- TIP 41C/TIP 122. Giá: 2.500 VNĐ
- TIP 42C. Giá: 2.700 VNĐ
- TIP 127. Giá: 3.000 VNĐ
- IRF 540. Giá: 12.000 VNĐ
- IRF 9540. Giá: 10.000 VNĐ
- IC ổn áp 7805/7912/7905/7912. Giá: 2.500/2.500/3.000/3.000 VNĐ
- IC 555. Giá: 2.500 VNĐ
- LM 317. Giá: 4.000 VNĐ
- 74HC245. Giá: 6.000 VNĐ
- 74LS247. Giá: 7.000 VNĐ
- 74LS04. Giá: 4.500 VNĐ
- 74HC595. Giá: 3.500 VNĐ
- IC 4017. Giá: 3.500 VNĐ