Tụ điện, điện trở, diode, thạch anh
Mã SP: TU_DIENTRO
Mã DM : 33
Giá : 50 VNĐ
Lượt xem : 2,963
Ngày đăng : 03/07/12 19:19:57
Thông tin chi tiết sản phẩm :
VUI LÒNG CALL CHECK TRƯỚC HÀNG ĐỐI VỚI LINH PHỤ KIỆN.
- C30/33p. Giá: 50 VNĐ
- C104p. Giá: 100 VNĐ
- C4.7/50V. Giá: 200 VNĐ
- C 10/16V. Giá: 200 VNĐ
- C470/16V. Giá: 600 VNĐ
- C470/25V. Giá: 700 VNĐ
- C220/25V. Giá: 550 VNĐ
- C100/25V. Giá: 350 VNĐ
- C47/25V. Giá: 200 VNĐ
- C1000/25V. Giá: 1.600 VNĐ
- Diode N4007. Giá: 150 VNĐ
- Diode 5A. Giá: 600 VNĐ
- Diode cầu 1A/3A/10A. Giá: 1.000/2.000/2.700 VNĐ
- Thạch anh (4/8/11.0592/12/24 MHz). Giá: 1.700 VNĐ
- Điện trở thanh A 103/ A102/ ...Giá: 800 VNĐ
- Điện trở TQ 1/4W (các loại). Giá: 20 VNĐ
- Điện  trở dây Đài Loan 1/4W (các loại). Giá: 70 VNĐ.
- Điện trở sứ TQ 2W/5W/10W (các loại). Giá: 350/680/1.000 VNĐ
- Điện trở sứ ĐL 1W/2W/5W/10W (các loại). Giá: 500/850/2.000/6.000 VNĐ.
- Nhôm tản nhiệt (nhỏ). Giá: 800 VNĐ