Chì cuộn Rosachi 400 gr
Mã SP: Chì Rosachi 400 gr
Mã DM : 33
Giá : 100,000 VNĐ
Lượt xem : 1,106
Ngày đăng : 08/05/12 21:00:05
Thông tin chi tiết sản phẩm :
- Giá: 100.000 VNđ/cuộn (loại 0.8 ly)
- Giá: 130.000 VNđ/cuộn (loại 0.6 ly)