Thanh Lý: Đèn sao băng 2 mặt thật
Mã SP: SAOBANG_2T
Mã DM : 35
Giá : Liên hệ VNĐ
Lượt xem : 623
Ngày đăng : 29/09/15 17:11:14
Thông tin chi tiết sản phẩm :
Số lượng hiện còn tồn kho (9/2015):
- 1 mét trắng: 04 c
- 0.8 mét trắng: 30 c
- 0.8 mét xanh lá: 03c
- 0.8 mét, xanh dương: 02 c
- 0.8 mét, vàng: 01 c
- 0.8 mét, đỏ: 01 c
- 0.6 mét, trắng: 06 c
- 0.4 mét, trắng: 02 c