Đèn CoB
Mã SP: Den CoB
Mã DM : 31
Giá : 70,000 VNĐ
Lượt xem : 310
Ngày đăng : 18/10/16 18:47:24
Thông tin chi tiết sản phẩm :
Giá tham khảo:
CoB 3W: 70.000 VND/pcs;
CoB 5W: 80.000 VND/pcs;
CoB 7W: 85.000 VND/pcs;
CoB 15W: 155.000 VND/pcs
Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1