TẤT CẢ SẢN PHẨM
Đèn pha led 200W ENA - BH 2 năm
2,930,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 120W ENA - BH 2 năm
2,047,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 150W ENA - BH 2 năm
2,346,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 100W ENA - BH 2 năm
1,755,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 50W ENA - BH 2 năm
703,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 30W ENA - BH 2 năm
546,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 20W ENA - BH 2 năm
388,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).
Đèn pha led 10W ENA - BH 2 năm
220,000 VNĐChi tiết
Đèn pha LED tiết kiệm điện, tuổi thọ và độ bền cao, có thể sử dụng cho mục đích chiếu sáng biển hiệu quảng cáo, kiến trúc nhà ở, chiếu sáng công cộng,… BH 2 năm. (Có chiết khấu cho thợ/lấy hàng số lượng. Đặt hàng: PLS Call để có giá tốt).