TẤT CẢ TÀI NGUYÊN THUỘC DANH MỤC
DOWNLOAD
Phần mềm HD2016 V6.4.5 (New)
0 file(s)Chi tiết
Vui lòng tải theo link: https://www.mediafire.com/file/9fh64s209e907bt/HD_2016_V6.4.5_new.rar/file
Phần mềm HD 2018 V1.0.20.13
0 file(s)Chi tiết
Điều khiển card HD. Vui lòng tải theo link sau trong mediafire: https://www.mediafire.com/file/txl2xthv31l55jv/HD2018_V1.0.20.13.rar/file
Phần mềm LedShow 2017
0 file(s)Chi tiết
Vui lòng tải theo đường link dưới đây: http://www.mediafire.com/file/ollo5k1n0i5buiy/LedshowTW2017.rar/file
Phần Mềm LedShow 2015
0 file(s)Chi tiết
Vui lòng tải phần mềm theo link: https://www.mediafire.com/?sf2n6tdfdv2ntwd
Phần mềm Oneled V3.1.3.2_2 (new)
0 file(s)Chi tiết
Phần mềm cài đặt tương thích với dây nạp oneled đầu trắng, dùng để nạp chương trình code cho các bo oneled new cải tiến. Tải theo link: https://www.mediafire.com/file/9eix66xtfdgr0rh/OneLedV3.1.3.2_2.rar/file
Phần mềm Ultra Viewer 6.2
0 file(s)Chi tiết
Vui lòng tải theo link: https://www.mediafire.com/file/tal85hcldc5swd0/Ultra_Viewer.rar/file
Phần mềm LedShow 2017-Version 18.07.12.00
0 file(s)Chi tiết
Phiên bản chạy với BX-5A3 và các dòng khác. Tải theo link: https://www.mediafire.com/file/p57segfzy012d5b/LedshowTW2017_V18.07.12.00_.rar/file