TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
LED MA TRẬN (MATRIX QUANG BÁO)
Card BX-5U0
280,000 VNĐChi tiết
Vin = 5Vdc. Cổng giao tiếp: COMP+USB. Đơn sắc: 1536*16,768*32,512*48, 384*64... Hai màu: 768*16,384*32,256*48, 192*64... Giá: Vui lòng Call.
Card BX-5U4 (kèm Hub)
850,000 VNĐChi tiết
Vin = 5Vdc. Cổng giao tiếp: COMP+USB. Đơn sắc: 2048*64,1024*128,512*256... Hai màu: 1024*64, 512*128, 336*192, 256*256... Giá: Vui lòng Call.
Card BX-5U1
320,000 VNĐChi tiết
Vin = 5Vdc. Cổng giao tiếp: COMP+USB. Đơn sắc: 2048*16,1536*32,1024*48,768*64... Hai màu: 1536*16,768*32,512*48,384*64... Giá: Vui lòng call.
Card BX-5U2
500,000 VNĐChi tiết
Vin = 5Vdc. Cổng giao tiếp: COMP+USB. Đơn sắc: 3200*16,2048*32,1344*48,1024*64... Hai màu: 2048*16,1024*32,672*48,512*64... Giá: Vui lòng Call.
Card HD E41
850,000 VNĐChi tiết
Vin = 5VDc. Cổng giao tiếp: LAN + USB, 8 lớp. Đơn sắc: 128*2048. Hai màu: 128*1024. Giá: Vui lòng Call.
Card HD S3
280,000 VNĐChi tiết
Vin = 5Vdc. Giao tiếp: cổng COMP. Đơn sắc: 32*1024. Hai màu: 32*512. Giá: Vui lòng Call.
Modul P20 3 màu (2R1G) Outdoor
240,000 VNĐChi tiết
Kích thước: 160x320 mm. hàng tốt. Lấy số lượng, vui lòng Call để có giá tốt hơn.
Modul P16 3 màu 2R1G Outdoor
205,000 VNĐChi tiết
Kích thước 128x256 mm. Lấy số lượng, vui lòng Call để có giá tốt hơn. Click ô chi tiết bên tay phải để xem giá hàng loại 2, loại 3 (rẻ hơn).