TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
NGUỒN
Nguồn 5V/10A Tổ ong
200,000 VNĐChi tiết
Vin= 220 Vac. Vout = 5Vdc.
Nguồn 5V/20A Tổ ong
250,000 VNĐChi tiết
Vin=220Vac, Vout = 5Vdc
Nguồn 12V/12.5A Tổ ong-màu
265,000 VNĐChi tiết
Vin = 220VAC, Vout = 12Vdc.
Nguồn 24V/14.6A hộp sắt có quạt
420,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 24Vdc.
Nguồn 5V/40A Tổ ong
300,000 VNĐChi tiết
Vin=220Vac, Vout=5Vdc.
Nguồn 12V/10A Tổ ong
220,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 12V/5A Tổ ong
160,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 12V/6A Tổ ong
180,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.