TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
NGUỒN
Nguồn 12V/33A Có quạt
430,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 12V/8A Tổ ong-màu
220,000 VNĐChi tiết
Vin = 220VaC, Vout = 12Vdc.
Nguồn 12V/16.5A Tổ ong-màu
330,000 VNĐChi tiết
Vin = 220VAc, Vout = 12Vdc
Nguồn 12V/29A Có quạt
410,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 24V/3A Tổ ong
190,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 24Vdc.
Nguồn 5V/30A Tổ ong
300,000 VNĐChi tiết
Vin=220Vac, Vout=5Vdc.
Nguồn 12V/6A Adapter
150,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 12V/5A Adapter
135,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.