TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
NGUỒN
Nguồn 12V/4A Adapter
105,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 12V/3A Adapter
95,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.
Nguồn 24V/3A Adapter
145,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 24Vdc.
Nguồn 12V/2A Adapter
65,000 VNĐChi tiết
Vin = 220 Vac, Vout = 12Vdc.